Hvad er ROI [Return Of Investment] ?

Return of Investment er en almen betegnelse der bruges når der tales om økonomi og salg. Kort fortalt, så er det et udtryk for hvor meget man får igen, når man foretager en "investering". I forbindelse med markedsføring eller annoncering, er det således et udtryk for indtjeningen i forhold til den annonceringsudgift man har haft. Indenfor hjemmesider og online markedsføring er vi så heldige, at alting kan måles og registreres ganske nøje og aflæses via let forståelige statistikker.


Her vil illustreres det hele med et lille eksempel:
  • John har en Google Adwords annonce, hvor han reklamer for e-bøger (elektroniske bøger), hvilke han sælger via sin hjemmeside.
  • For hver gang der er 20 der har klikket på John's Adwords annoncer, er der én som vælger at købe en e-bog hos John.
  • John betaler 6 kr. pr. klik, således koster det John (6*20) = 120 kr. pr. genereret salg via Google Adwords annoncen.
  • John sælger e-bogen for 180 kr., og således er Johns ROI i procent ((180/120)*100) = 150 %.

Det betyder at for hver krone John bruger på sin Google Adwords annonce, så omsætter han for 1,5 kr. Da der ikke er andre direkte udgifter i forbindelse med levering, salg eller produktion af bogen (da det er en e-bog), så er det umiddelbart ganske fornuftigt for John.

Man kan opsætte sin hjemmeside og sit analyseværktøj således at der kan måles på hvilken ROI forskellige produkter og forskellige annoncer giver. Derved kan man let se hvilke annoncer der kan betale sig at have kørende og hvilke der bare er ren underskudsforretning. Og som en sidebonus får man en idé om hvilke produkter der sælger bedst og hvor der tjenes fleste penge efter annonceringsudgifterne er betalt.

Man kan vælge selv at udregne sin ROI ved at tage sine annonceringsudgifter (evt. opdelt pr. annonceringsmedie), og så holde det op imod den tilsvarende indtægt man har fået via denne annoncering, og derved når man frem til sin ROI. Det er muligt at se sin ROI i Google Analytics og andre lignende statistik- og analyseværktøjer, hvis det ellers er konfigureret og opsat af en kyndig Analytics ekspert.
IntraMedia - Tlf.: 35 35 32 50 - E-mail: